108B, KP7, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Đào tạo
Đào tạo xe đào ( xúc )...

Đào tạo xe đào ( xúc )...

09.01.2019Lượt xem: 1314

dao tao lai xe, day lai xe binh duong, hoc lai xe binh duong, thi bang lai xe A1, hoc bang lai xe B1 , thi bang lai xe B1, hoc bang lai xe hang C,thi bang lai xe hang C, hoc bang lai xe hang FC, thi bang...
Đào tạo xe nâng hàng....

Đào tạo xe nâng hàng....

09.01.2019Lượt xem: 1457

chuyên đào tạo bằng lái xe A1,B1,B2,C,FC ,nâng hạng gplx, mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh bình dương, tp.thủ dầu một.
Đào tạo bằng lái xe nâng dấu hạng D,

Đào tạo bằng lái xe nâng dấu hạng D,

09.01.2019Lượt xem: 1889

chuyên đào tạo bằng lái xe A1,B1,B2,C, ,nâng hạng gplx, mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh bình dương, tp.thủ dầu một.
Đào tạo bằng lái xe hạng B1,B2, C..

Đào tạo bằng lái xe hạng B1,B2, C..

09.01.2019Lượt xem: 2831

chuyên đào tạo bằng lái xe A1,B1,B2,C,FC ,nâng hạng gplx, mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh bình dương, tp.thủ dầu một.
Đào tạo bằng lái xe hạng A1 - A2..

Đào tạo bằng lái xe hạng A1 - A2..

09.01.2019Lượt xem: 2575

Trung tâm thường xuyên có lớp thi xe mô tô hạng A1