108B, Trương Định, KP7, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Đào tạo
Phòng học và thi lý thuyết

Phòng học và thi lý thuyết

13.08.2022Lượt xem: 855

Phòng học và thi lý thuyết tại Trung tâm SHLX
Đào tạo xe đào ( xúc )...

Đào tạo xe đào ( xúc )...

09.01.2019Lượt xem: 2195

dao tao lai xe, day lai xe binh duong, hoc lai xe binh duong, thi bang lai xe A1, hoc bang lai xe B1 , thi bang lai xe B1, hoc bang lai xe hang C,thi bang lai xe hang C, hoc bang lai xe hang FC, thi bang...
Đào tạo xe nâng hàng....

Đào tạo xe nâng hàng....

09.01.2019Lượt xem: 2548

Chuyên đào tạo bằng lái xe A1,A2,B1,B2,C,FC, nâng hạng GPLX, mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đào tạo bằng lái xe nâng dấu hạng D

Đào tạo bằng lái xe nâng dấu hạng D

09.01.2019Lượt xem: 3107

Chuyên đào tạo bằng lái xe A1,A2,B1,B2,C, nâng hạng GPLX, mở lớp thường xuyên. Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Đào tạo bằng lái xe hạng B1,B2, C..

Đào tạo bằng lái xe hạng B1,B2, C..

09.01.2019Lượt xem: 4881

Chuyên đào tạo bằng lái xe A1,A2,B1,B2,C,D và nâng hạng GPLX, mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Đào tạo bằng lái xe hạng A1 - A2..

Đào tạo bằng lái xe hạng A1 - A2..

09.01.2019Lượt xem: 4314

Trung tâm thường xuyên có lớp thi xe mô tô hạng A1