108B, KP7, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Đào tạo bằng lái xe nâng dấu hạng D,

chuyên đào tạo bằng lái xe A1,B1,B2,C, ,nâng hạng gplx,  mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh bình dương, tp.thủ dầu một.

chuyên đào tạo bằng lái xe A1,B1,B2,C, ,nâng hạng gplx,  mở lớp thường xuyên .Là trung tâm dạy nghề uy tín trên địa bàn tỉnh bình dương, tp.thủ dầu một.

Chia sẻ: