108B, Trương Định, KP7, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ LÁI XE Ô TÔ

QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ LÁI XE Ô TÔ
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương ban hành quy chế tuyển sinh trình độ sơ cấp nghề lái xe ô tô như sau:

Chia sẻ:

Quy chế tuyển sinh trình độc sơ cấp nghề lái xe ô tô