108B, Trương Định, KP7, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Bằng lái xe bị sai thông tin, đổi lại thế nào?
Nếu giấy phép lái xe bị sai thông tin thì công dân kiến nghị với Sở GTVT nơi cấp giấy phép lái xe, để được xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp.
 

Bà Nguyễn Thị Phượng (Nghệ An) hỏi: Nếu giấy phép lái xe do trung tâm sát hạch cấp bị sai thông tin thì việc chỉnh sửa thuộc trách nhiệm của trung tâm hay của người được cấp giấy phép? Thủ tục chỉnh sửa như thế nào?

bang lai xe bi sai thong tin doi lai the nao
(Ảnh minh hoạ)

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Khoản 3 và 4 Điều 12 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính quy định nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính:

“Bảo đảm tính liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; Bảo đảm quyền được phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với các thủ tục hành chính”.

Vì vậy, trường hợp giấy phép lái xe cấp cho công dân bị sai thông tin do lỗi của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đề nghị công dân kiến nghị với Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe, để được xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp.

Khoản 3 Điều 21 Nghị đính số 63/2010/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: “Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan”.

Vì vậy, trường hợp giấy phép lái xe cấp cho công dân bị sai thông tin do lỗi của công dân, đề nghị công dân kiến nghị với Sở Giao thông vận tải nơi cấp giấy phép lái xe, để được xem xét cấp giấy phép lái xe mới phù hợp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ.

Chia sẻ: