108B, Trương Định, KP7, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Lịch thi SHLX tháng 03/2023

Download tài liệu tại đây

Lịch thi SHLX tháng 03/2023, Trung tâm GDNN Tư thục Bình Dương thi SHLX D: ngày 06/03/2023; Thi SHLX B,C ngày 07/03/2023; và ngày 28/03/2023; A1,A2 thi ngày 26/03/2023.

Chia sẻ: