108B, Trương Định, KP7, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274.3827.607
dnttbd@gmail.com
Khóa học sơ cấp nghề Vận hành lái xe nâng hàng

   TRUNG TÂM GDNN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TƯ THỤC BÌNH DƯƠNG                                Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số: 128/KH-TTGDNNTTBD                             Bình Dương, ngày 25 tháng 8 năm 2022

                              

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp nghề Vận hành lái xe nâng hàng

Khóa 52 năm 2022

- Căn cứ Quyết định 2510/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc thành lập Trung tâm Dạy Nghề Tư  Thục Bình Dương.

- Căn cứ Quyết định 2755/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đổi tên Trung tâm Dạy nghề tư thục Bình Dương thành Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tư thục Bình Dương.

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Tư thục Bình Dương ban hành kế hoạch tuyển sinh khóa 52/2022 trình độ sơ cấp nghề Vận hành lái xe nâng hàng như sau:

A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. Mục đích

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 của Trung tâm;

Định hướng, xác lập các nội dung, huy động các nguồn lực trong và ngoài Trung tâm, hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2022 đạt kết quả cao nhất;

Làm cơ sở cho hoạt động đào tạo của Trung tâm trong năm học 2021-2022.

  1. Yêu cầu

Thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo quy chế tuyển sinh, quy định hiện hành;

Công tác – tư vấn xét tuyển: Chính xác – Công khai – Đúng quy chế;

Công tác tổng hợp báo cáo: Đầy đủ - kịp thời – đúng tiến độ.

B. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ HỌC PHÍ

1. Thời gian đào tạo

Hạng

Thời gian học

Độ tuổi tuyển sinh

XE NÂNG HÀNG

90 ngày

16 tuổi

- Hình thức đào tạo: Theo hình thức tập trung (theo văn bản hợp nhất số 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2019).

- Đối tượng xét tuyển:

+ Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc hoặc học tập tại Việt Nam.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo: 35 chỉ tiêu.

3. Học phí, lệ phí:

        - Học tại trung tâm:

         + Học phí: 2.200.000 đồng/học viên/khóa.

+ Lệ phí thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ: 300.000 đồng.

              Tổng: 2.500.000 đồng/học viên/khóa.

       - Học tại Doanh nghiệp:

+ Học phí: 2.700.000 đồng/học viên/khóa.

+ Lệ phí thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ: 300.000 đồng.

               Tổng: 3.000.000 đồng/học viên/khóa.

       - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/8/2022 đến 25/9/2022. Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin học lái xe nâng hàng (theo mẫu);

         + Giấy khám sức khỏe (mẫu học lái xe hoặc xin việc);

         + 01 bản CMND hoặc CCCD (photo);

         + 03 tấm hình (3x4).

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN:

Cơ sở chính: Số 108B, Kp7, Đường Trương Định, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở sát hạch: Số 119, ĐX040, Kp5, P. Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vp tuyển sinh: Số 674, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3827 607 Hotline: 0911 12 0307

Website: https://daynghelaixebinhduong.com

Nơi nhận:

- Sở LĐTB-XH;

- Website TT;

- Học viên;

- Lưu: VT, P.ĐT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Võ Thanh Thủy

 

Chia sẻ: